Gebrandschilderd raam

Het gebrandschilderd raam in ons kerkgebouw kan gezien worden als een zichtbare prediking. Aldus ds. H.G. Abma bij de onthulling van het raam op eerste pinksterdag van het jaar 1959.

De gever van het raam wenste onbekend te blijven. De bijkomende kosten van ruim 6000 gulden, een behoorlijk bedrag en zeker voor die tijd, kwamen echter wel voor rekening van de gemeente. Het steenwerk moest namelijk worden vernieuwd.

De voorstelling van het raam is gebaseerd op Johannes 15 vers 1 t/m 8, de bekende gelijkenis van de ware wijnstok en de ranken. Een boeiende voorstelling en zeker gezien vanuit de jaren vijftig van de vorige eeuw, waarin de druiventeelt in het Westland nog zo belangrijk was. 

KERK 8

Links boven in het raam zien wij het kruis en rechts een duif, symbool van de Heilige Geest. Het vuur uitgebeeld op het raam doorgloeit de gedaante van de duif. De duif bevindt zich op een opvallende plaats, door kunstenaars aangemerkt als “de gulden snede”. Onder in het raam zien wij de slang, die de druivenrank vruchteloos wil maken en verdorren. De slang wordt echter vertrapt door de landman, die zijn handen uitstrekt naar het kruis. Het kruis waarin onze redding is gelegen.

Het raam is vervaardigd door de Rotterdamse glazenier Ar. Stroucken.

J.W. Kruithof

Op zoek of vragen?

We staan u graag te woord

Mochten gemeenteleden en niet-gemeenteleden, christenen en niet-christenen een gesprek wensen dan kunnen zij bijvoorbeeld dominee Tekelenburg bellen, hij is bereikbaar op 0174 - 28 87 82.
Per email kan er ook contact zijn via predikant@hervormdmonster.nl.