In en tegen de sluiting van het middenkoor bevinden zich twee monumenten van de familie Pieterson.

Een wit marmeren epitaaf voor luitenant-admiraal Anthony Pieterson, geboren 13 januari 1658 en overleden op zijn hofstede Polanen alhier op 13 juni 1722. Het bestaat uit een opschriftplaat en een afbeelding in reliëf van de zeeslag bij Vigo, het geheel omlijst door tritons en krijgsemblemen, door Nicolaas Seunties. 

KERK 54

Onderaan dit monument staat een vers door S. van Hoogstraten:

Vivit post funera virtus.
Die in dit cierlyk graf met glori legt beslooten
Was Hollands admirael de dappere Pieterson
Die in een veege tyd twee koninglyjke vlooten
Met Ruyter en met Tromp door wijs beleyd verwon
Hadt noodlot ons beroofd van twee soo grote helden
Dees wakkere telg die uyt het wijd beroemd geslagt
Der edele Stuarts al van ouds zyn afkomst telden
Hat lang verdiend als voogd der zee te zyn geagt
Dat Zeeland zig beroeme op t graf dier eerste looten
Handhavers met hun raad en moet vant vaderland
Polanen houd een held in hare kerk beslooten,
Die teffens zee voogd was en Staten afgezant.


Obiit den 13 Juni ao. MDCCXXII.

S. van Hoogstraten

Hieronder de voorstelling van een zeegevecht.

Seunties fecit.

Dit monument is in de jaren 1994/1995 gerestaureerd. 

2

Aan de zuidzijde hiervan een monument (grafzerk?) voor vice admiraal Jacob Johan Pieterson, geboren in 1692 en overleden op 24 februari 1764. Dit monument is door de brand van 1901 nogal beschadigd.

Met de brand in 1901 zijn bijna alle zerken en graftegels verloren gegaan. Onder het orgel ligt nog één grafzerk en een graftegel met een opschrift.

Grafsteentje

De bovenstaande gegevens zijn met toestemming overgenomen uit het boekje van de HERVORMDE KERK VAN MONSTER "Enkele grepen uit de geschiedenis" geschreven door dhr. Th. van Straalen.

Op zoek of vragen?

We staan u graag te woord

Mochten gemeenteleden en niet-gemeenteleden, christenen en niet-christenen een gesprek wensen dan kunnen zij bijvoorbeeld dominee Tekelenburg bellen, hij is bereikbaar op 0174 - 28 87 82.
Per email kan er ook contact zijn via predikant@hervormdmonster.nl.