Missie projecten
Fam Vrij

Fam. Vrij in Albanie

Een Hervormd Monster project

Johan en Willeke Vrij zijn met Abel, Mirjam en Julia sinds 3 juli 2022 uitgezonden naar Albanië vanuit de Hervormde gemeente Monster.
“We werken binnen het programma Fokusi van de GZB. Dit is een trainingsprogramma voor gemeenteleden en kerkleiders waarmee we ze willen toerusten in thema’s als leiderschap, jeugdwerk en discipelschap. Ons verlangen is om de jonge en vaak kwetsbare kerk te laten groeien in de diepte door training en bemoediging. Ook ondersteunen we lokale christenen bij hun diaconale roeping om hulp te bieden aan kwetsbare mensen.”
Zonder uw meeleven, meebidden en meegeven kunnen zij niet. Bid met hen mee of het werk in Albanië tot zegen mag zijn. Ook is het mogelijk om u in te schrijven voor de nieuwsbrief, waarin zij maandelijks een update geven over hun werk. Daarnaast kunt u met uw gift hun werk mogelijk maken. Voor meer informatie verwijzen we u naar hun website.

De missionaire commissie

De missionaire commissie is een groep mensen binnen Hervormd Monster  die zich bezighoudt met het plannen, organiseren en ondersteunen van zendingsactiviteiten.

Wij geven lokale of wereldwijde projecten die geloof en samenleving verbinden een financieel steuntje in de rug. We zijn actief betrokken bij:

  • Youth Alpha
  • OPEN kerk
  • Nacht van gebed
  • Raad van Kerken
  • 5 kerken overleg (kerken van Monster)
  • Vakantie Bijbel Week
  • Buurt BBQ

Wilt u meer informatie of met ons meedenken, dan kunt u ons op onderstaande emailadres bereiken.

Fam Lustig

Fam. Lustig in Frankrijk

Een GZB missionair project

Geert en Florien Lustig wonen sinds januari 2020 samen met hun dochter Marleen in Frankrijk. Hun andere drie kinderen zijn getrouwd en wonen in Nederland. Na bijna 25 jaar verschillende gemeenten in Nederland te hebben gediend, kwam de roeping naar hen toe om als predikant de kerk in Frankrijk te ondersteunen. Zij ervaren het als een voorrecht om een aantal jaar van hun leven daar te werken en dienstbaar te zijn.
Frankrijk is één van de meest geseculariseerde landen van Europa. De UNEPREF is een kleine gereformeerd-evangelische kerk. Er zijn 48 gemeenten en zo'n 3.500 leden in met name Zuid-Frankrijk en enkele grote steden. De gemeenten zijn kwetsbaar maar verlangen om ook anderen met het Evangelie te bereiken. Er is behoefte aan toerusting en revitalisering van de bestaande gemeenten. Op verzoek van de synode van de UNEPREF is Geert als predikant en missionair toeruster binnen de kerk werkzaam. Hij begeleidt de pilot van het door de IZB ontwikkelde 'Focustraject' in een aantal gemeenten. Inzet is ook om te komen tot een wederkerig leerproces samen met gemeenten in Nederland. In de lijn van 'Focus' zal Florien de diaconale bezinning in lokale gemeenten stimuleren, bestaande initiatieven ondersteunen en nieuwe helpen ontwikkelen.