In mei 2007 is er begonnen met de restauratie, ongeveer een jaar later was de restauratie voltooid.

De zuiderbeuk van de kerk was al in jaar 2004/2005 gerestaureerd. In 2007/2008 heeft praktisch het gehele gebouw een opknapbeurt gehad. Er is begonnen met het ontpleisteren van de muren en het demonteren van het gewelfbeschot. Daarna zijn de muren opnieuw gestuct en is het gewelf opnieuw gemonteerd. Het schilderen van het gewelf en de muren heeft de restauratie compleet gemaakt.

Ook in de kerk zelf is er het nodige gedaan, zo hebben vele enthousiaste gemeenteleden de banken opnieuw geschilderd of bijgewerkt. Ook is er een nieuwe toiletruimte, een keukentje en een archiefruimte gemaakt. De elektrische bedrading in de kerk is geheel vervangen. Een gemeentelid heeft een honderd jaar oude kast opnieuw gemonteerd en heeft het oude poortje, in de volksmond het Polanenpoortje genoemd omdat mogelijk leden van de familie Polanen in het koor van de kerk waren begraven, bijna in zijn oude staat kunnen terugbrengen en heeft nu een plaats in de kerk gekregen. Ook het doophek heeft weer een plaats in de kerk gekregen na bijna veertig jaar op de zolder te hebben gelegen.

Het orgel is aan de voorkant bijgeschilderd en aan de achterzijde geheel geschilderd en de houten kolommen onder balustrade van het orgel zijn gemarmerd. 

Op zoek of vragen?

We staan u graag te woord

Mochten gemeenteleden en niet-gemeenteleden, christenen en niet-christenen een gesprek wensen dan kunnen zij bijvoorbeeld dominee Tekelenburg bellen, hij is bereikbaar op 0174 - 28 87 82.
Per email kan er ook contact zijn via predikant@hervormdmonster.nl.