In de week na de brand hebben zich vijf architecten aangeboden voor de wederopbouw van de kerk. Als architect werd door kerkvoogden en notabelen gekozen E.G. Wentink te Schalkwijk. Bestek en tekeningen voor de wederopbouw waren reeds gereed op 13 september 1901. Aannemer werd na inschrijving van 32 aannemers N. Willemse te Vreeswijk. 

Herbouwtoren

Op 20 juni 1902 werd het meubilair van de kerk aanbesteed. De gebr. Van Malsem uit Den Haag hebben het werk gemaakt. Het orgel werd voor ƒ 6200,- aangenomen door de gebr. Van Dam uit Leeuwarden.

Op 21 december 1902 's middags om half twee begon de kerkdienst ter gelegenheid van de ingebruikneming van de herstelde kerk. De klokken konden nog niet worden geluid, daar de restauratie van de toren nog niet begonnen was. Het orgel was ook nog niet gereed, zodat er zonder orgel gezongen moest worden.

17 maanden lang heeft men kerkdiensten gehouden in de kerk van Ter Heijde aan Zee.

Tijdens de ingebruikneming van de kerk gaf de arts dr. Van den Brink een zilveren doopbekken, dit bekken wordt nog steeds gebruikt. Bestek en tekening voor de herbouw van de toren werd door architect J.C. Wentink te Utrecht gemaakt en is april 1906 gedateerd. Op 11 mei vond de aanbesteding plaats. De aannemer van de toren werd eveneens de aannemer van de kerk. Het inschrijvingsbedrag bedroeg ƒ 28.780,- De restauratie was in 1907 voltooid.

Op de foto hierboven ziet u het interieur na de wederopbouw in 1907, de tochtschutten zijn hier goed zichtbaar.

Interieur oud

Tijdens de grote restauratie in 1963 zijn de tochtschutten weer weggehaald, ook zijn toen de kleine dakkapellen verwijderd zoals u op onderstaande foto kunt zien.

Kerk

Op zoek of vragen?

We staan u graag te woord

Mochten gemeenteleden en niet-gemeenteleden, christenen en niet-christenen een gesprek wensen dan kunnen zij bijvoorbeeld dominee Tekelenburg bellen, hij is bereikbaar op 0174 - 28 87 82.
Per email kan er ook contact zijn via predikant@hervormdmonster.nl.