Kerk   Haven 1

Mannenvereniging Calvijn

Voor mannen vanaf 35 jaar.

Mannenvereniging Johannes Calvijn is een Bijbelstudievereniging, die aangesloten is bij de Bond van Ned. Hervormde Mannenverenigingen op Gereformeerde Grondslag.
De mannenvereniging komt één keer in de veertien dagen op dinsdagavond tussen 20.00 uur en 22.00 uur samen in de voorzaal van gebouw ‘De Haven’, Havenstraat 1 te Monster. Het verenigingsseizoen loopt van oktober tot april. Gemiddelde komen we 12 keer samen om het Woord van God te onderzoeken. De bijbelbespreking vindt plaats aan de hand van de bijbelstudies in De Hervormde Vaan, het maandblad van de Bond van Ned. Hervormde Mannenverenigingen. Voor de pauze wordt het bijbelgedeelte en de bijbelstudie gelezen. Na de pauze vindt de bespreking van de vragen plaats. Eén van de leden heeft dit voorbereid.

Dat Bijbelstudie van levensbelang is kunnen we leren van de apostel Paulus, die zegt in 2 Timotheus 3:16 en 17: ’Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging (bestraffing), tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaakt toegerust’.

Andere activiteiten in de gemeente

Op zoek of vragen?

We staan u graag te woord

Mochten gemeenteleden en niet-gemeenteleden, christenen en niet-christenen een gesprek wensen dan kunnen zij bijvoorbeeld dominee Tekelenburg bellen, hij is bereikbaar op 0174 - 28 87 82.
Per email kan er ook contact zijn via predikant@hervormdmonster.nl.