Zondagsschool

Zondagsschool

Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.

Iedere zondagmiddag zijn alle kinderen van 4 t/m 12 jaar hartelijk welkom om naar de zondagsschool te komen. De zondagsschool begint om 16:30 uur tot ongeveer 17:45 uur (onder de kerkdienst). Alle kinderen zijn welkom, kinderen van de gemeente, maar ook kinderen die niet bij ons in de kerk zitten, met of zonder kerkelijke achtergrond, allemaal heel hartelijk welkom!
Op de zondagsschool staat een vertelling uit de Bijbel centraal. We proberen daarbij zo veel mogelijk aansluiting te vinden bij de ontwikkeling en belevingswereld van de kinderen. Vandaar dat de verwerking van de vertelling in de lagere groepen anders van opzet is dan in de hogere groepen. Voor groep 1 gebruiken we een verwerkingsboekje waar verschillende kleurplaten en andere werkstukjes in staan die betrekking hebben op de verschillende vertellingen. In de groep van de leeftijd 7 t/m 9 jaar is er vaak een verwerking van het bijbelverhaal door bijvoorbeeld een puzzel of rebus.
De kinderen van de hoogste groep verdiepen zich meer in de achtergronden van de Bijbelse geschiedenis. In een cyclus van drie jaar proberen we zo de verhalen uit de Bijbel te behandelen. Hierbij houden we zoveel mogelijk rekening met het kerkelijk jaar. Naast de Bijbelvertelling schenken we ook aandacht aan het zingen van psalmen en geestelijke liederen. Met elkaar vieren we ook altijd Kerst, Pasen en het Pinksterfeest. We ervaren dat de kinderen het fijn vinden om onze Schepper op deze wijze te loven en te prijzen.

Andere activiteiten in de gemeente

Op zoek of vragen?

We staan u graag te woord

Mochten gemeenteleden en niet-gemeenteleden, christenen en niet-christenen een gesprek wensen dan kunnen zij bijvoorbeeld dominee Tekelenburg bellen, hij is bereikbaar op 0174 - 28 87 82.
Per email kan er ook contact zijn via predikant@hervormdmonster.nl.