Logo tryfena

Vrouwenvereniging Tryfena

Voor vrouwen vanaf 30 jaar.

Tryfena is een bijbelstudievereniging voor vrouwen, die aangesloten is bij de Bond van Hervormde Vrouwenverenigingen op Gereformeerde Grondslag.
Wij komen eenmaal per 14 dagen bij elkaar op ’t Zoldertje (boven de Jeugdhaven), op maandagavond vanaf 20.00 uur en op donderdagmorgen vanaf 9.00 uur. Op donderdagmorgen wordt de kinderoppas in onderling overleg geregeld.
Het verenigingsseizoen loopt van oktober t/m april. Tijdens onze verenigingsavonden/ochtenden maken wij gebruik van de Bijbelstudies uit de Hervormde Vrouw, het maandblad van de Bond van Hervormde Vrouwenverenigingen. Ieder seizoen verzorgt een predikant 10 bijbelstudies, aan de hand van een bijbelboek of een thema vanuit de bijbel.   

De avonden/ochtenden worden voorbereid door 1 of 2 leden van de vereniging. Voor de pauze lezen we de Bijbelstudie uit de Hervormde Vrouw en het aangegeven Bijbelgedeelte. Na de pauze worden de bijbehorende vragen in kleine groepjes beantwoord, waarna de antwoorden gezamenlijk worden besproken. Daarnaast zingen wij enkele psalmen en liederen.

Eenmaal per seizoen wordt een gezamenlijke avond c.q. ochtend georganiseerd, waarbij een spreker wordt uitgenodigd. Daarnaast bezoeken we ook regio-avonden, die georganiseerd worden vanuit de Bond.

Andere activiteiten in de gemeente

Op zoek of vragen?

We staan u graag te woord

Mochten gemeenteleden en niet-gemeenteleden, christenen en niet-christenen een gesprek wensen dan kunnen zij bijvoorbeeld dominee Tekelenburg bellen, hij is bereikbaar op 0174 - 28 87 82.
Per email kan er ook contact zijn via predikant@hervormdmonster.nl.